Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK tarafından Türkiye'de yapılan bir saha araştırması, 15-16 yaş grubundaki çocuklardan yüzde 23'ünün genel ahlaka aykırı, müstehcen mesajlar aldığını gösterirken internette "siber zorbalığa" şahit olan çocukların oranı yüzde 52,2'yi bulduğunu ortaya koydu.

thumbs_b_c_e00bce5b3815204e336435e4aab83c4c

BTK Güvenli İnternet Merkezi, Türkiye genelinde 12 bölgede, 1111'i öğrenci ve onların velisi 1111'i ebeveyn olmak üzere toplam 2 bin 222 örneklemle saha çalışması yaparak "Türkiye'deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları Raporu" hazırladı.

Togg 100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonu Togg 100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonu

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 40,8'i, en çok kendi akıllı telefonlarıyla internete erişim sağladığını belirtirken okuldaki bilgisayarlarla internete girenlerin oranı yüzde 4,4 olarak kaydedildi. Bu yaş kategorisindeki çocuklardan büyük çoğunluğun akıllı telefona sahip olduğu belirtildi.

Çocukların internette gerçekleştirdiği etkinliklerin, öğrenme ve ödev amaçlı olduğu görünse de eğlenme amaçlı rastgele videolar izleme oranı yüzde 64,4'ü buldu. Bu durumun, çocukların ödev amaçlı girdikleri internette bir süre sonra amaçlarından uzaklaştıklarını gösterdi.

İnternette aşırı zaman geçirme aile içi sorunlara yol açıyor

Öğrencilerin yüzde 29'u internette geçirdiği aşırı zamanın akademik başarısını olumsuz etkilediğini vurgularken yüzde 29'u internette geçirdiği zaman dolasıyla ailesiyle tartıştığını dile getirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü internette geçirdiği zaman nedeniyle uykusuz kalıp, yemek yemeden okuluna gittiği dönemler olduğunu bildirdi.

Rapora göre, 15-16 yaş grubundaki çocukların yüzde 23'ü genel ahlaka aykırı, müstehcen mesajlar aldığını söyledi. İnternette başka birine incitici ve kötü şekilde davranıldığına şahit olan çocukların oranı yüzde 52,2'yi buldu. Çocuklardan yüzde 48'i başkasının genel ahlaka aykırı, müstehcen içerikli mesajlar aldığına şahit olduğunu dile getirdi.

İnternette birçok risk bulunmasına rağmen, ebeveynlerin büyük kısmının çocuklarının yaşadığı internet sorunlarından ve karşılaştığı risklerden haberdar olmadığına raporda yer verildi.

Güvenli internet seferberliği

BTK, güvenli internet ortamı oluşturulması için çeşitli projeler yürütüyor. BTK Güvenli İnternet Merkezi, bu konuda bilinçlendirme, ihbar ve yardım merkezi olmak üzere 3 temel alanda faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Kurumca, Çocukların Korunmasına Yönelik Çevrimiçi Güvenlik Stratejisi (2022-2024) yayımlanarak uygulamaya alındı. 7 amaç ve 28 hedeften oluşan Strateji Belgesi'nde, her bir hedef için belirlenen performans göstergeleriyle amaç ve hedeflerdeki ilerlemenin takip edilmesi sağlanıyor. Strateji Belgesi uygulama döneminde, 6 aylık süreçlerle izleme ve değerlendirmeler yapılacak.

"İl İl Türkiye Güvenli İnternet Seminerleri" ile okullardan başlayarak öğrencilere, ebeveynlere, öğretmenlere ve kamu personellerine kadar geniş bir hedef kitleye ulaşıldı. Verilen eğitim ve seminerlerle katılımcılar, internetin, sosyal ağların ve dijital oyun platformlarının bilinçli kullanımı ve yaşanan güncel dijital sorunlar hakkında bilgilendirildi. Bu yıl içinde 90 eğitim ve seminerle 20 bin öğrenci, öğretmen ve ebeveyne güvenli internet kullanımına yönelik seminer düzenlendi.

Bu çalışmalarla, çevrim içi istismar, dezenformasyon, müstehcenlik, çeşitli dijital propagandalar, siber zorbalık ve dijital şiddet risklerine karşı başta çocuklar ve gençler olmak üzere topluma yönelik koruma şemsiyesi oluşturulmaya çalışılıyor.