Türkler 751 yılında yapılan Talas Savaşıyla İslamiyet ile tanışmıştır. Talas Savaşı aslında Çinliler ile Araplar arasında gerçekleşmiştir.

İlk Müslüman Türkler Hangileridir?

Nilüfer Belediyesinden "Kağıttan mürekkebe mürekkepten şiire” atölyesi Nilüfer Belediyesinden "Kağıttan mürekkebe mürekkepten şiire” atölyesi

Türklerin İslamiyet ile Tanışması
 
     Türkler 751 yılında yapılan Talas Savaşıyla İslamiyet ile tanışmıştır. Talas Savaşı aslında Çinliler ile Araplar arasında gerçekleşmiştir. Fakat Çin'in Orta Asya'ya girmesini istemeyen Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri Arapları destekledi. Böylece Orta Asya'da Çin etkisi yerini İslam kültürüne bıraktı. Bu savaş Türk İslam tarihinin başlangıcı oldu. Türk Müslüman mücadelesi sona erdi. Dostluk ve ticari ilişkiler başladı.
 
 Müslümanlığı Kabul Eden İlk Türk Boylar Ve Devletler
 
     Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devletlerinden biri Karahanlılardır. Bu devlet ilk Müslüman olan boyların birleşmesiyle kurulmuştur. İslamiyeti benimsedikleri gibi Türklük özellikleri de çok baskın olan bir devlettir. Verilen ilk Türk İslam eserleri de bu döneme aittir. Divanı Hikmet Atabetül Hakayık, Kutadgu Bilig ve Divanı Lügatı Türk'tür. Divanı Hikmet, Ahmet Yesevi tarafından yazılmış olup Tasavvufi bir eserdir. Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri olup dini ve ahlaki öğütler içerir. Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alındı. Bilimin önemini anlatan genel kültür, ahlak kitabıdır. Kutadgu Bilig eseri Yusuf Has Hacip tarafından yazılan eserdir. Devlet yönetimiyle ilgili öğütler içerir, Uygur alfabesi ile yazılmıştır. İslam dönemin ilk Türkçe eseridir. Divanı Lügati Türk eseri de Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan, İlk Türkçe ansiklopedik eseridir.
 
      Karahanlılar Devleti Orta Asya Türk kültürü ile İslam kültürü kaynaştırmıştır. Böylece Türk İslam sentezinin öncüsü olmuşlardır. Halkın tamamı Türk olduğu için İslamiyet’e geçişte köprü vazifesi kurmuşlardır. Türk İslam devletinde ilk posta pulu ve ilk burslu öğrenci sistemi başlamıştır. Hastaneler ve ribat adı verilen ilk kervansarayda bu dönemde yapılmıştır.
 
     Bir diğer Müslümanlığı ilk kabul eden devletse itil Bulgar Devletidir. Bulgarların yıkılmasıyla devlet ikiye ayrılmış olup Tuna Bulgarları Hıristiyanlığı kabul ederken İtil Bulgarları İslamiyet’i benimsemiştir.
 

Bursa Basın /  Bursa Haberleri

TURK-ISLAM-TARIHI-TURKLERIN-ISLAMIYETLE-TANISMASI-VE-MUSLUMAN-OLUSU