Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarına dair, "Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı finansal istikrarı destekler niteliktedir."

Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı

Bddk-yeni-kkk-kkk-1

Bakanlıktan, BDDK'nın son dönemdeki kararlarına dair yazılı açıklama yapıldı.

Son dönemde BDDK tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesinin, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılmasının, 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların Türk lirası karşılığının, aktif toplamından ve son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u geçen bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için Türk lirası cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziran tarihinde bakanlıkça atılan adımların devamı niteliğinde olduğu belirtilerek, "Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı finansal istikrarı destekler niteliktedir.

Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eş güdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."