Osmanlı Sultanı 1. Murad'ın Şehit Edilişini Kosova'da Anma Etkinliği Osmanlı Sultanı 1. Murad'ın Şehit Edilişini Kosova'da Anma Etkinliği

Bursa basınının tarihi oldukça zengin ve ilginçtir. Bursa, Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir ve şehirdeki basın tarihi de bu eski tarihler kadar uzanmaktadır. Bursa'da basının tarihi, günümüzdeki modern basın organlarına kadar uzanır ve yerel gazeteler, dergiler ve yayınlar, şehrin tarihine ışık tutar.

Bursa basını, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerine kadar uzanır. İlk gazete, 1862 yılında yayınlanmaya başlayan "Bursa Akşam Haberleri" idi. Bu gazete, sadece Bursa'da değil, İstanbul ve diğer bazı şehirlerde de okunuyordu. Gazete, yerel haberlerin yanı sıra, siyasi haberlere de yer veriyordu. Döneminde oldukça etkili bir yayın organı olan gazete, 1909 yılına kadar yayın hayatına devam etti.

Bursa Basını, Cumhuriyet dönemiyle birlikte hızla gelişti. Bu dönemde, şehirde birçok gazete ve dergi yayınlanmaya başladı. 1923 yılında yayınlanmaya başlayan "Bursa Hakimiyeti" gazetesi, dönemin önemli yayın organlarından biriydi ve uzun yıllar boyunca Bursa'nın en çok okunan gazetelerinden biri olarak kalmaya devam etti.

1960'lı yıllarda, Bursa basınında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Bu dönemde, şehirde yayın yapan gazetelerin sayısı arttı ve yerel basın, önemli bir güç haline geldi. Bununla birlikte, yerel gazeteler arasındaki rekabet de arttı ve bu durum, okuyuculara daha kaliteli haberler sunulmasına olanak tanıdı.

Bugün Bursa'da yayınlanan gazeteler arasında "Olay", "Bursa Hakimiyet", "Yeni Bursa", "Bursa'da Bugün" ve "Bursa Haber" gibi önemli isimler yer almaktadır. Ayrıca, şehirde Bursa Basın ( www.bursabasin.com ) ve  birçok internet haber sitesi ve dijital yayın organı da bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Bursa Basın Tarihi oldukça zengin ve ilginçtir. Şehirdeki basın organları, yerel haberlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası haberlere de yer vererek okuyuculara geniş bir perspektif sunmaktadır. Bursa basını, şehrin tarihine ve kültürüne önemli bir katkı sağlamıştır ve bu önemi günümüzde de sürdürmektedir.

Editör: Yüksel Aslan