Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamada, antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazılarından sonra bölgenin sit derecesinin birinci derece olarak değiştirilmesi önerisinin kabul edildiği duyuruldu.

AA-20230202-30151012-30151007-MUDANYADAKI_MYRLEIA_ANTIK_KENTI_BIRINCI_DERECE_ARKEOLOJIK_SIT_DERECESINE_YUKSELTILDI

Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eser ve buluntulara rastlanan alanın, kurul tarafından tapu siciline "Birinci derece arkeolojik sit alanıdır." şerhi konulmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatının gerçekleştirilmesine, ortaya çıkan yapı kalıntılarına dair 1/20 ölçekli kalıntı rölövesinin kazı çalışmaları tamamlanmasından sonra koruma önerileriyle Anıtlar Kuruluna iletilmesine karar verildiği söylendi.

Bursa’dan Depremzedelere meyve-sebze dağıtımı Bursa’dan Depremzedelere meyve-sebze dağıtımı

AA-20230202-30151012-30151008-MUDANYADAKI_MYRLEIA_ANTIK_KENTI_BIRINCI_DERECE_ARKEOLOJIK_SIT_DERECESINE_YUKSELTILDI