Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi kapsamında 150 bin bina ve yerleşke "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"ne geçti.

Sıfır Atık Projesi'nin başlangıcından beri 17 milyon kişiye "sıfır atık" eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'yle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.

Bakanlık, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, türlerine ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, tekrardan kullanılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai bertarafı konularında politika ve strateji belirliyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesinde, çevrenin iyileştirilmesinde ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesinde adımlar atan Bakanlık, belediyelerin Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurmaları için teknik ve mali destek sağlıyor.

Polisevine saldıran teröristin kimliği belirlendi Polisevine saldıran teröristin kimliği belirlendi

sıfır atık

İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı hazırlandı

Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulmasına dair genel ilkelerin ve uygulama esaslarının belirlenmesini sağlayarak sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması için hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği 2019 yılında yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçiş takvimleri düzenlendi. 81 il valiliğince "İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" hazırlanırken, 2017 yılı Haziran ayından beri Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçen bina ve yerleşke sayısı 150 bin oldu.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine dair çalışmalara yön vermek için Bakanlık tarafından uygulayıcılara yönelik 11 uygulama kılavuzu hazırlandı.

Proje başlangıcından beri 17 milyon kişiye "sıfır atık" eğitimi verildi.